Lars Barfoed stiller op i Brønshøj
Lars-Barfoed-04-10-14.jpg
Lars Barfoed på Ibsens Kaffebar. Foto: Kaj Bonne
Formanden for De Konservative, Lars Barfoed, afløser Mogens Lønborg som lokal folketingskandidat.

Brønshøj-Husum Avis havde sat partileder, folketingsmedlem og tidligere minister Lars Barfoed stævne på Ibsens Kaffebar på Brønshøjvej, efter han i januar er blevet opstillet til Folketinget for De Konservative i Brønshøj-kredsen, der omfatter Brønshøj, Husum og Vanløse. Han er endvidere opstillet som kandidat på Frederiksberg. Lars Barfoed har tidligere været opstillet og valgt i Nordsjælland, men efter flytning til Frederiksberg, finder han det mere naturligt at være opstillet tættere på bopælen, og de steder han færdes til daglig.

– Vi bor i et retssamfund
Flere boligområder i Brønshøj-Husum har en relativ stor andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk, mange uden beskæftigelse og uden for uddannelsessystemet samt en lav gennemsnitlig indkomst. Trods mange års indsats fra både kommunen, staten og boligselskaberne er der ikke klare tegn på at der er lykkedes at give områderne et løft.
– Vi skal holde fast i, at Danmark er et retssamfund, hvor vi bygger på respekten for andre mennesker. Når reglerne overtrædes, går det ud over andre mennesker, og det skaber utryghed. Vi vil ikke acceptere kriminalitet, parallelsamfund med egne regler, eller at vi har åbenlyst kriminelle bander, siger Lars Barfoed. Han peger på, at straffene skal skærpes, at der tidligere skal sættes ind med konsekvenser, at der skal flere penge til politiet, og at domstolene skal kunne give en dom, der betyder, at dømte bandemedlemmer ikke må færdes i fx bandekredse.

Uddannelse og job er vejen til integration
Lars Barfoed har tidligere som justitsminister besøgt Tingbjerg, og han ærgrer sig over, at så stor en del af beboerne er af anden etnisk oprindelse end dansk. – Når der er mange indvandrere i et boligområder, betyder det, at integrationen bliver dårligere, og vi bør måske se på om vores boligpolitik kan ændres, så problemerne bliver nemmere at løse – af hensyn til alle parter, siger Lars Barfoed.
– Vi skal generelt styrke den forebyggende indsats i de udsatte boligområder, men det vigtigste er at de unge får en uddannelse og et job. Det er den eneste vej til bedre integration og til at løfte boligområderne generelt og blandt andet skabe større tryghed, tilføjer han.

En bedre uddannelse
De Konservative er kun med i dele af den reform af folkeskolen, der får virkning fra 1. august i år. Partiet kunne ikke tilslutte sig forslaget om, at alle børn skal tvinges til at blive på skolen og læse lektier i lektiecaféer, men giver fuld støtte til at der oprettes lektiecaféer samt til bestræbelserne for at styrke fagligheden, ikke mindst med flere timer i dansk og matematik.
– Vi ønsker også en større faglighed i skolerne, og glæder os også over den netop aftalte reform af erhvervsuddannelserne, der skal være med til at sikre, at vi får dygtige faglærte unge. På folkeskoleområdet vil vi også gerne styrke læreruddannelsen, så lærernes faglighed bliver endnu højere og så det giver større prestige at være uddannet som lærer, siger Lars Barfoed.
Han tilføjer, at det er hans indtryk, at det på visse skoler halter noget med disciplinen, og at det er et område, hvor skolerne må træde mere i karakter, og sætte grænser for hvad der er uacceptabel adfærd.
Om den aktuelle debat i forbindelse med inklusion af specialklasseelever i almindelige klasser, siger Lars Barfoed, at det er et område, hvor der bør handles forsigtigt. – Der er hensyn at tage til både den elev, der kommer fra en specialklasse men også til den modtagne klasse. Fagligt og socialt er den såkaldte inklusion ikke altid lykken, slutter Lars Barfoed.

Fakta:

Lars Barfoed
Alder: 56 år
Uddannelse: cand.jur.
Folketingsmedlem: Fast medlem siden 2001
Politisk karriere: Formand for De Konservative fra 2011
Tidl. Justitsminister, transportminister og minister for familie/forbruger
Tidl. medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre
Tidligere erhverv: Direktør i Finansrådet (1994-2001)
Direktør i Dansk Handel & Service (1993-94)
Direktør i Butikshandelens Fællesråd (1988-94)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top