”Kunstgræs” – nej, tak – ikke tale om
I udgaven af BHA af 18-3 kunne man se en stolt og glad repræsentant for boldklubben Fix få serveret nyheden fra lokalavisen: ”...om politikernes beslutning om, at der skal anlægges en kunstgræsbane ved klubben”

Hvis banen bliver anlagt (den er dyr – skatteborgerne betaler ved kasse 1!) skal den nemlig forsynes med et omfattende dræn der skal aflede skadeligt spildevand og den megen salt der vil skulle bruges når det sner. Oftest vil den skulle konstrueres på et areal der i forvejen består af rigtigt græs, i sagens natur flere tusinde m2. Dette areal er så ikke længere til rådighed for naturen: dyrelivet, fuglelivet, insekterne m.v. Det aktuelle areal ligger tæt ved mosen og græssende grågæs, de få stære vi har tilbage, hvide vipstjerter, solsorte og flere andre fuglearter vil så ikke længere have ”et spisekammer” her – hvis der kom en ”kunstgræsbane”.

Man kunne også overveje som fodboldspiller, om man nu også skal spille fodbold hele året. I forvejen er der adskillige andre sportsgrene som lukker ned om vinteren, og samler kræfter til det bliver forår.

Og – endelig til sidst: sporten generelt, i dette tilfælde fodbolden, savner jo ikke behjertede mennesker der vil dem vel, taler deres sag, får åbnet skattekisten og bevilliget 10,2 mio. kr. til en evt. ”kunstgræsbane”. Det kniber mere for de samme mennesker, dem vi har valgt ind på Rådhuset, når det handler om at bevillige penge til naturen i kommunen. Spørg din borgerrepræsentant hvornår der sidst er bevilliget 10,2 mio. kr. til et naturprojekt, fx i Utterslev Mose. Naturen taler man om ved skåltale-anledninger, ikke i praktisk politik på Københavns Rådhus – det er der åbenbart ikke stemmer i.

Desværre for boldklubben Fix ligger deres bane indenfor det fredede område af Utterslev Mose, der har været fredet siden 2000. Det er derfor ikke nok, at politikerne på Rådhuset sætter skatteydermidler til side, fredningsmyndighederne skal også dispensere fra fedningen (det vil de næppe) og Danmarks Natur­fredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening vil gøre sit yderste for at tale naturens sag og advokere for et afslag for en ansøgning når den måtte komme fra kommunen. Selvfølgelig skal der ikke anlægges en ”kunstgræsbane” i et fredet område.

 

Med venlig hilsen

på de to foreningers vegne

Lars Nørgaard Andersen

Brønshøj

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top