Annonce
Skybrudsplaner for 6 mia. kr.
Husum-Parken-Husum-kreditt.Rambøll-Dreiseitl.jpg
Som teknikerne og en tegner forestiller sig Husum Parken i fremtiden. Øverst i tørvejr og nederst ved et skybrud, hvor vandet opsamles på det grønne område, hvor det kan sive ned i jorden. Foto: Rambøll-Dreiseitl
Det forventes at tage cirka 20 år at ­skybrudssikre hele byen

Husum Parken, skybrud, Hus...ditt.Rambøll-Dreiseitl

Brønshøj-Husums grønne områder, Utterslev Mose, Gyngemosen, Fæst­nings­graven og regnbede på vejene bliver en del af løsningen i de overordnede skybrudsplaner, som Teknik- og Miljø­udvalget i København har besluttet. Planerne skal mindske risikoen for skader efter den nedbør, som forventes at blive stadig kraftigere, og der er nu vedtaget masterplaner for den østlige og vestlige del af Brønshøj-Husum men endnu ikke taget stilling til planens enkelte projekter.

 

Det østlige område

I den østlige del af Brønshøj-Husum er forslaget, at store dele af områdets huse, lejligheder og butikslokaler bliver sikret mod oversvømmelser ved at vandet ledes ud til Utterslev Mose. Det kan man gøre via grønne grøfter, højere kantsten og hældninger på vejene. Der vil desuden blive etableret grønne områder, hvor skybrudsvandet kan stuves op under skybrud. Der hvor det vil være muligt, vil man også tænke i at lede tagvand og vejvand i Utterslev Mose. Vejvandet vil dog blive renset via specielle bede, inden det ledes i Utterslev Mose for at sikre vandkvaliteten.

Der kan desuden blive etableret en gigantisk y-formet tunnel med tre grene, der vil lede vand ud i Svanemøllebugten, og den ene tunnel vil betyde, at der løber mindre vand ned i kloakkerne omkring Utters­lev Mose og dermed mindsker kloakoverløb i mosen.

”Det er afgørende for mig, at vi sikrer København mod fremtidens skybrud. Og det glæder mig, at vi målrettet har valgt de masterplaner, der samtidig giver københavnerne nye grønne og rekreative områder og bidrager til at gavne vandkvaliteten i fx Utterslev Mose.”

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

 

Tingbjerg og det vestlige område

Ved Tingbjerg er forslaget at lede skybrudsvandet ud til Gyngemosen, Fæstnings­graven og Utterslev Mose. De mange grønne områder og muligheden for at lede vandet ud i grønne områder betyder, at man kan lede vandet væk fra kloakkerne.

Det samme gælder i de vestlige dele af bydelen. Her vil Harrestrup Å fx spille en rolle. Den kan blive forberedt til at kunne indeholde mere vand. Flere centrale veje som Frederikssundsvej, Husumvej og Slotherrensvej vil samtidig blive gjort grønnere, der hvor det er muligt og blive anvendt til at lede vand væk.

Endvidere vil flere af den vestlige del af bydelens grønne områder blive anvendt til nedsivning eller forsinkelse af vandet. Det gælder for eksempel Husumparken og nogle af de mange grønne erstatningsarealer, der er spredt i hele bydelen.

 

Tidshorisont: 20 år

Københavns Borger­repræ­sen­tation forventes at beslutte rækkefølgen af projekterne endeligt i december 2014. Når de konkrete projekter for skybrudsplanerne skal udføres i løbet af de næste mange år, vil borgerne blive inddraget, og politikerne skal godkende dem, før første spadestik kan tages. Det forventes at tage cirka 20 år at skybrudssikre hele byen til en pris på omkring 6 mia. kr. Skybrudsplanerne skal primært takstfinansieres, dvs. via borgernes vandregning. Ifølge Københavns Kom­mune og HOFOR’s beregninger vil planerne komme til at koste ca. 50 kr. om måneden for en gennemsnitlig københavnsk husstand i lejlighed, mens det vil komme til at koste ca. 75 kr. om måneden for en husstand i en villa.

EF

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Brønshøj-Husum Avis
www.bha.dk
Top