Annonce
Støt mangfoldigheden af fritidshjem og klubber i København
Børne- og Ungdomsudvalget i København har sendt forslag til radikale ændringer af fritidsstrukturen i København i høring.

Intentionerne er tilsyneladende at bevare kvalitet og bæredygtighed, men konsekvensen kan blive et markant slankere og mere ensrettet fritidstilbud til byens børn og unge kombineret med store nedskæringer.
Vi taber børn og unge på gulvet, hvis Børne- og Ungdomsudvalget lukker de mindre fritidshjem og klubber og samler alle børn og unge i kæmpeinstitutioner. En del børn og unge har behov for trygge rammer med mindre børnegrupper og mere nærvær fra pædagoger, de kender og har tillid til.
Det pædagogiske arbejde i fritidshjem og klubber er en yderst vigtig ramme om børn og unges fællesskaber, som styrker trivsel, inklusion og demokratisk dannelse. Og forskellige institutionstyper og rammer giver mulighed for at sætte pædagogers kompetencer i spil til gavn for børnene.
Fritidspædagogikken tager afsæt i, at individet udvikler sig gennem sociale relationer, og at alle børn er forskellige og har forskellige pædagogiske behov. Jeg er dybt bekymret for, at børnenes forskellige behov drukner i ensrettethed, one-size-fits-all-modeller og centraliseret ledelsesstruktur. En bæredygtig fremtid for fritidsstrukturen i København skal bygges på mangfoldige tilbud til børn og unge. Et bredt udbud af både store og små institutioner kan nemlig favne forskellige børn og unge samt deres familier.
København har brug for forskellighed både i fritidsinstitutionernes størrelse og organisering. Der skal være plads til, at forældre og pædagoger finder den lokale ledelsesstruktur, der bedst sikrer pædagogisk kvalitet og ikke fokusere på én bestemt ledelsesstruktur.
Københavns fritidshjem og klubber går en uvis fremtid i møde. Pædagoger og forældre er vigtige aktører lyt til dem, og lad dem være med til at finde lokalt udviklede løsninger på fremtidens fritidstilbud.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg afgiver et høringssvar om forslag til organisering af fritidstilbuddene i Københavns Kommune ved deres møde i januar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Brønshøj-Husum Avis
www.bha.dk
Top