Annonce
Fakta om brændefyring
Af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd Jeg har tidligere fremhævet, at de kun ca. 16.000 brændeovne i København udleder godt samme mængde særlig skadelige fine partikler, som de mange hundredetusinde af biler, der hver dag kører i København. Skorstensfejermester Henrik B. Jensen mener i Brønshøj-Husum Avis d. 8. december 2015, at dette er talgymnastik. […]

Af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd
Jeg har tidligere fremhævet, at de kun ca. 16.000 brændeovne i København udleder godt samme mængde særlig skadelige fine partikler, som de mange hundredetusinde af biler, der hver dag kører i København. Skorstensfejermester Henrik B. Jensen mener i Brønshøj-Husum Avis d. 8. december 2015, at dette er talgymnastik. Men den interesserede læser kan finde det nye notat fra Aarhus Universitet (DCE): Brændeovnes bidrag til luftforurening i København på nettet. Af tabel 2.8 under fine partikler (PM2.5) fremgår, at brændeovne (ikke-industriel forbrænding, husholdninger) udleder ca. 95 ton partikler årligt, mens transporten udleder ca. 100 ton årligt. Så der er ingen talgymnastik.
Henrik mener, at det alene er Det Økologiske Råds påfund, at brændeovne er en af landets største miljøsyndere. Men vi står bestemt ikke alene. Ifølge den nye temarapport: Luftforureningens indvirkning på sundheden i Danmark (side 9) fremgår, at brændefyring er den næststørste danske kilde til sundhedsskadelig luftforurening. Medregnes sundhedsskader fra sodpartikler og forurening af indeklimaet, så bliver brændefyring landets mest sundhedsskadelige miljøproblem. Rapporten er udarbejdet af landets førende forskere fra Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Kræftens Bekæmpelse.
Henrik fremhæver at tidligere undersøgelser viste endnu større forurening fra brændefyring i byen og at brændeovnsbrugernes adfærd er skyld i at forureningen er faldet. Det er ikke korrekt. Den nye undersøgelse viser, at udledningen fra brændefyring er reduceret til samme niveau som biltrafikken, fordi der brændes mindre træ af pr. brændeovn i København end antaget i tidligere undersøgelser. Igen kan jeg henvise til DCE-rapporten.
Jeg er til gengæld helt enig med Henrik i, at brændefyring er meget hyggeligere end fjernvarme. Men spørgsmålet er, om man vil være partikelforureningen bekendt overfor sine naboer – skal luften i villakvarteret svines til for at øge hyggen i stuen? Heldigvis er der andre løsninger, der giver præcis samme hygge f.eks. en gasdrevet brændeovn, der næsten ikke udleder partikler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Brønshøj-Husum Avis
www.bha.dk
Top