Lørdag 19. august 2017
Busprojekt og genopretning på Frederikssundsvej
Finn Jørgensen spørger i forrige uge, hvad der ligger bag det langstrakte arbejde på Frederikssundsvej,
Skrevet af Carsten Winther - 11. oktober 2016, 08:22:04

Af centerchef Carsten Winther, Teknik- og Miljøforvaltningen

Finn Jørgensen spørger i forrige uge, hvad der ligger bag det langstrakte arbejde på Frederikssundsvej, og det vil jeg selvfølgelig gerne forklare. Sideløbende har Villy Nielsen spurgt ind til de manglende cykelramper.
Det samlede projekt var planlagt til at vare ca. 1 år og være færdig juni 2016. Projektet skulle bestå af mindre tiltag på hele strækningen – bl.a. delvis udvidelse af cykelsti, busbaner, signalombygninger og opgradering af stoppestederne. Denne plan blev dog ændret, da det med Budget 2016 blev vedtaget at lave en total genopretning af alle belægninger og afvanding imellem Svanevej og Borups Allé. Ved at koordinere de to projekter blev anlægstiden samlet set kortere. Koordineringen betød dog også, at etapeplanerne blev ændret, hvilket giver flere gener for naboer og trafikanter mellem Borups Allé og Novembervej, end man oprindeligt havde meldt ud, ligesom anlægstiden blev forlænget til november. Derfor kan jeg give Finn Jørgensen ret i flere af hans punkter, men samlet set bliver arbejdet på Frederikssundsvej dog af kortere varighed, end hvis man havde undladt at sammentænke busprojektet og de nye belægninger. Vi har løbende bestræbt os på at informere om arbejdet og de medfølgende gener via lokalpresse og direkte information til borgere og erhvervsdrivende.
Vi følger løbende op med vores entreprenør, og det er indskærpet, at midlertidige ramper skal etableres, ligesom de manglende ramper vil blive etableret, inden projektet afsluttes. Det færdige projekt vil sikre, at tilgængeligheden forbedres flere steder på strækningen. De steder, hvor projektet bygger om, vil der blive etableret taktile fliser og ramper, så også svagtseende og blinde kan navigere ved kryds og stoppesteder.
Frem til projektets afslutning vil kommunens daglige tilsyn med entreprenøren have øget fokus på, at de små mangler lukkes, så generne mindskes på strækningen. Som led i ombygningen har der også været fokus på at genoprette afvandingen og sikre, at vejriste og hældning på vejen er korrekt, så der ikke står vandpytter på cykelsti eller de steder, vi har ombygget.

Print artikel Print artikel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

LÆS AVISEN ONLINE
DAGENS MEST LÆSTE NYHEDER
Brønshøj på Twitter