Annonce



Knap 2000 ny almene boliger på vej inden for 2-4 år
København har sat et historisk højt beløb af til støtte til, at almene boligorganisationer kan etablere nye almene boliger

Over 1000 af boligerne er ungdomsboliger. Det skal bidrage til, at studerende og almindelige lønmodtagere har råd til at bo i byen.

Udover at sætte 275 mio. kr. af til almene boliger i 2014, vil Københavns Kom­mune også indføre en ny enklere procedure for udbud, der sammen med et højere tempo forkorter processen med op til fem måneder. Det skal give de almene boligselskaber bedre muligheder for at få fat i de mere attraktive grunde end hidtil og dermed medvirke til at Københavns bydele bliver mere blandede. De projekter, de almene boligselskaber byder ind med i foråret vil fx blive behandlet endeligt af Borgerrepræsen­tationen allerede i november 2014.

– Vi skal have et højt tempo på byggeriet af nye almene boliger i København. Det hjælper til at skabe en mere sammenhængende by, hvor almindelige lønmodtagere og studerende har råd til at bo i byen. København får 1.000 nye indbyggere om måne­den, så nye almene boliger er en nødvendighed, hvis København skal være for alle, siger overborgmester Frank Jensen (S).

 

Også alment byggeri på attraktive adresser

Den nye udbudsprocedure er dog ikke nok til at sikre mere blandede kvarterer i København. Prisen på byggegrundene i de nye attraktive havnekvarterer vil stadig være så høje, at det kræver en ændring af planloven, hvis Københavns Kommunes mål om mindst 20 procent almene boliger skal nås i de i nye attraktive havnekvarterer.

– Der er kamp om byggegrundene i København. Alt for ofte oplever de almene boligselskaber, at de private bygherrer løber med byggegrundene for næsen af dem. Vi vil have en mere blandet by, og derfor giver vi de almene boligselskaber bedre kort på hånden. Men skal vi have billige boliger i de mest attraktive bydele, må regeringen give kommunerne mulighed for at stille krav om billige boliger, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Københavns Kommune vil derudover – såfremt der modtages positivt svar fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter – stille krav om, at alle byggerierne pålægges arbejdsklausuler, så de ikke bliver bygget af underbetalte arbejdere. Der vil bl.a. blive stillet krav til boligorganisationerne i forhold til indholdet af kontrakterne med entreprenører.

I årene før finanskrisen gik byggeriet af almene boliger nærmest i stå i København, fordi grund- og byggepriserne var for høje. Men i de seneste års budgetter har Borgerrepræsentationen igen sat ind for at få bygget flere billige boliger. Siden 2011 har Københavns Kommune afsat penge af til 3.360 almene boliger, der nu er på vej i København. Målet er at få opført i alt 9.000 almene boliger frem mod 2025.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top