AnnonceMiljøtilstanden er ikke god i Utterslev Mose
Morten-Kabell-08-18-14.jpg
Morten Kabell foran gadekæret ved Brønshøj Torv. Foto: Kaj Bonne.
Både København, Gladsaxe og Gentofte skal bidrage til at løse miljøproblemerne i Utterslev Mose, siger Københavns nye teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell

I sidste uge havde Brønshøj-Husum Avis sat Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell fra Enheds­listen stævne på en kaffebar tæt på Brønshøj Torv. Et af emnerne var miljøforholdene omkring Utterslev Mose, og borgmesteren erkendte, at tilstanden ikke er tilfredsstillende, og han lagde vægt på at problemerne skal løses i et samarbejde mellem Køben­havns, Gladsaxe og Gentofte Kommune.
– Vi har i København investeret 200 mio. kr. i at forbedre forholdene omkring Utterslev Mose, så der ikke sker overløb af kloakvand ved kraftig regn, så det problem er faktisk løst i København, men det samme må gøres i Gladsaxe og Gentofte, hvis der skal være mening i at fjerne slammet på bunden af mosen. Det er begrænset, hvad vi i øjeblikket kan gøre mere i København – udover at presse vores naboer til også at gøre noget ved problemet, siger Morten Kabell.

Letbaner, cykler – og ikke så mange biler
I forbindelse med kommunalvalget i november var Morten Kabells korte udsagn følgende: ja til letbaner, ja til bedre forhold for cyklister og nej til unødvendige biler på de københavnske veje. Og dette er udsagn han stadig holder fast i.
– Nu er der vedtaget en busløsning for den kollektive trafik på Frederikssundsvej, der skal sikre at busserne kommer hurtigere frem og kører mere regelmæssigt. Endvidere kommer der langt bedre forhold for cyklisterne på Frederikssundsvej med den såkaldte supercykelsti, siger Morten Kabell. På langt sigt er han noget usikker på om en metro til Brønshøj og Husum er en god idé, men han støtter fuldt ud planerne om at anlægge en letbane.
– Vi kan relativt hurtigt, måske om 7-8 år, anlægge en letbane fra Nørrebro Station gennem Frederikssundsvej til Husum Torv og videre gennem Tingbjerg til Gladsaxe. Det vil koste omkring 2 mia. kr. og er således meget billigere end en metro, siger han. – Samtidig undgår vi forureningen af de små partikler fra bussernes udstødning.
Kunstgræsbaner
Planerne om anlæg af kunstgræsbaner i bydelen, senest ved banerne hos Boldklubben Fix ved Brønshøj Kirkevej, er stødt på kritik fra lokale beboere og interessegrupper. Morten Kabell mener ikke, at der i dag sker forurening fra kunstgræsbaner, men han er ikke begejstret for, at almindelige græsbaner omlægges til kunstgræsbaner.
– Kunstige baner er med til at mange flere muligheder for at dyrke idræt og kan fx anlægges ved grusbaner og helst ikke, hvor der i forvejen er græsbaner. Hvis det er tilfældet kan der evt. blive tale om erstatningsområder med almindelig græs.

Om anvisningsretten:
Ifølge en aftale mellem boligselskaberne og Københavns Kommune har kommunen anvisningsret til en tredjedel af boligerne i det almene boligbyggeri. Baggrunden er, at kommunen yder tilskud til opførelsen samt at kommunen af bl.a. sociale hensyn ønsker mulighed for at tilbyde boliger til resursesvage borgere og familier.
Denne aftale har den seneste tid været til debat i Brønshøj-Husum Avis, hvor ikke mindst beboerrepræsentanter fra Bellahøj mener, at kommunens anvisningsret har et så stort omfang, at de almene boligområder sættes under et urimeligt pres. Morten Kabell ønsker dog ikke at ændre på kommunens ret til at anvise lejere.
– Jeg må fastholde retten til at anvise boliger til de svageste af vores medborgere. Konkret på Bellahøj har vi ret til anvisning, men bruger den kun i begrænset omfang. I2013 anviste vi kun til 17 boliger på Bellahøj, hvilket svarer til ca. hver 9. bolig. Det skal ses i sammenhæng med, at der er ca. 1.300 boliger på Bellahøj. Jeg mener, at kommunen også skal have anvisningsret til private udlejningsejendomme. Det kræver dog en lovændring, som der ikke er flertal for i dag. Samtidig skal vi bygge flere almene boliger I København – og vi er allerede i gang, siger borgmesteren.

 

1 kommentar om “Miljøtilstanden er ikke god i Utterslev Mose”

  1. HoChiMinh siger:

    “Samtidig skal vi bygge flere almene boliger I København – og vi er allerede i gang, siger borgmesteren.”

    Hvorfor bygge nyt? Der kunne skabes mange billig boliger i København ved at fjerne værdigrundlaget under eksisterende andelsbolig foreninger.

    HoChiMinh

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top