Annonce
Om cykelbaner på Brønshøjvej m.m.
Brønshøj-Husum Lokal­ud­valg fik i december 2013 forelagt et projektforslag til høring fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Køben­havns Kommune

Som det fremgik af det fremsendte materiale, forsøges der etableret en sikker cykelvej på ovenstående strækningen fra Brønshøj Torv til Godthåbsvej ved hjælp af opmærkede cykelbaner. Det var Lokaludvalgets opfattelse, at det ville være en sikkerhedsmæssig væsentlig bedre løsning, hvis man havde valgt den lidt dyrere løsning, at lave cykelstier med eget kørebaneareal og kantsten.

Der ville ifølge projektforslaget blive nedlagt 128 parkeringspladser på hele projektstrækningen, det er ca. halvdelen af de pladser, der findes i dag.

Der var stor bekymring over antallet af nedlagte parkeringspladser især på den strækning af Brønshøjvej, der går fra Frederikssundsvej til Valløvej/Krabbesholmvej. Der er i dag for eksempel 24 heldags skråparkeringspladser på østsiden, som ændres til 16 pladser med parallelparkering.

Der vil i området ske yderligere nedlæggelse af parkeringspladser, når busfremkommeligheds- projektet på Frederikssundsvej bliver gennemført.

Der var også stor bekymring for trafiksikkerheden for cyklister, der skal krydse Krabbesholmvej, når man kører på Brønshøjvej i retning mod Frederikssundsvej. På det sted vil cykelbanen skulle skære den højresvingende bus- og biltrafik, som via Krabbesholmvej skal til Frederikssundsvej.

Der er siden det afgivne høringssvar i december 2013, på det sidste kommet yderligere information om projektet fra forvaltningen, hvor man har meddelt, at der skal skæres yderligere 8 parkeringspladser. Lokaludvalget ønsker derfor, at der gøres alt for at de nedlagte parkeringspladser erstattes af nye p-pladser i nærområdet til Brønshøjvej og Frederiks­sundsvej. Der er i dette område flere daginstitutioner, genoptræningscenter, handelsvirksomheder og Kulturhuset Pilegården.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top