Annonce”Tør du tale om det?”
Vold-i-Skolen-04-16-14.jpg
Eleverne i 7B på Husum Skole løser opgaver om blandt andet fysisk og psykisk vold. Hvad er forskellen og hvor går grænserne? Foto: Kaj Bonne
Vold på skoleskemaet på Husum Skole

Der blev reflekteret i 7B på Husum Skole, da de i sidste uge var en del af projektet ”Tør du tale om det?. ”Vold i familien” var pludselig på skoleskemaet.

Der var sat en hel dag af til emnet og eleverne skulle både diskutere, reflektere, løse opgaver og samarbejde. Hvad er forskellen på fysisk og psykisk Vold? I hvilke lande må man straffe sine børn fysisk? Hvad er børnekonventionen?

 

Bevidsthed om voldsformer

Eleverne blev undervist i de forskellige voldsformer (fysisk, psykisk, materiel, seksuel og latent vold), samt voldsspiralen (forklaringen på hvorfor det er svært at forlade en voldelig partner), samt hvilke handlemuligheder man har, hvis man som barn er voldsudsat eller kender andre, der er det.

Undervisningen blev varetaget af Dansk Kvindesam­funds Krisecenter, der igennem længere tid har sammensat et undervisningstilbud til folkeskoleklasser mellem 4.- og 7. klasse.

”Vi ønsker generelt at give elever en højere bevidsthed omkring emnet vold i familien. De skal vide, hvad de skal gøre hvis de selv, eller nogen de kender er udsat for en af de fem voldsformer,” fortalte Mette Reinholt Brodersen, projektmedarbejder på projektet ”Tør du tale om det?”

”På undervisningsdagen evaluerer vi altid forløbet med skolen. Vi har indtil videre været ude hos ca. 40 klasser og responsen har været rigtig positiv. Både elever og lærere er enige om, at forløbet sætter tanker og refleksioner i gang.”

 

Elever skal træffe gode valg

”Vi har fokus på vold i familien som en del af et større tema på skolen omkring ”Det gode valg”,” fortalte klasselærer Hedda Gravesen.

”Jeg synes, det er vigtigt, at vi sætter fokus på de tabuiserede emner i skolesammenhæng.”

Gennem temaet Det gode valg sætter Husum Skole fokus på emner som sex, kriminalitet og vold. Under­visningsforløbet skal give eleverne bedre redskaber til at træffe velreflekterede valg i livets forskellige sammenhænge. Hedda Graversen har forud for temadagen om vold i familien med været på et obligatorisk kursus arrangeret af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter.

”Sideløbende med elevundervisningen afholder vi lærerekurser for at skærpe lærernes opmærksomhed på emnet, så flere voldsudsatte børn får den rette hjælp,” forklarede Mette Reinholt Brodersen.

 

Om projektet

Projektet ’Tør du tale om det?’ er udviklet af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter (beliggende på Frederiks­berg) med midler fra Trygfonden. Siden april 2013 er der udviklet undervisningsmateriale og – forløb og kørt pilotprojekt i Ungdoms­byen. Lige nu bliver projektet udbredt i folkeskolerne i København. Undervisningen handler om vold i familien. Hovedformålet er at hjælpe børn med vold tæt inde på livet, og at lære alle børn at vold er skadeligt og uacceptabelt, samt at der er hjælp at hente. Forløbet varer fem lektioner og foregår på de enkelte skoler. Det er gratis for skolerne at deltage.

Projektet er indstillet til børnehjælpsdagens Lillebror Pris, som uddeles d. 23/4-14.

 

Baggrund for projektet

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søsatte projektet ud fra et ønske om at komme i dialog med børn omkring det tabubelagte emne Vold i familien.

Hvert år kommer 2000 børn på krisecenter med deres mødre.

Hvert femte barn har indenfor det seneste år været udsat for vold i hjemmet.

46 % af de børn der oplever vold i hjemmet mener ikke der er nogen der kan hjælpe dem.

48 % af de voldsudsatte børn vil ikke tale med nogen om det fordi de er bange for at familien vil få problemer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top