Annonce
Læserbrev: Lysmaster og kunstgræsbane i fredet natur?
Kunstgræs-02-38-08.jpg
Politikerne har afsat pengene til kunstgræs på banerne ved Kirkemosen, men ikke alle er begejstrede for planerne. Foto: Kaj Bonne.
På vegne af områdets beboere, naboer m.fl.

I artikler om en bevilling til idrætsanlæg i bydelen Brønshøj Husum omtales planen om en kunstgræsbane mellem Brønshøj Kirkevej og Kirkemosen. Det lysanlæg med meterhøje master, som er tænkt ind i projektet vil køre til sent om aftenen, vil påvirke både naturen og beboelseskvarteret.
Støjniveauet fra en kunstgræsbane øges voldsomt. Modsat naturlig græsbane absorberer kunstgræsbanerne nemlig ikke støj fra spilerne m.m., men reflekterer dem til omgivelserne.
Trafikbelastningen er allerede i dag intensiv i forbindelse med træning og kampe. Ved at udvide ”åbningstiden” med projektøroplyst kunstgræsbane vil område og naturen risikere en nedslidning trafikalt og på andre måder.
Miljøkonsekvenserne tæller ligeledes stort på negativsiden. Københavns Kom-munes vision er, at man bør/skal håndtere regnvandet lokalt i stedet for at lede dette i kloakken. Denne vision harmonerer meget dårligt med, at drænvandet fra kunstgræsbanen nødvendigvis skal afledes til kloak p.g.a. problemfyldte stoffer fra bl.a. granulat, lim og kemikalier samt salt om vinteren.
Men anlæggelsen af den type oplyst bane ville desuden være i modstrid med gældende fredningsbestemmelser. Det berørte moseområde er fredet. Derfor vil sådan et stadionlignende anlæg med tilhørende støj- og lysbelastning til sent om aftenen stride imod fredningsbestemmelserne. Så er der jo også kommet en skybrudplan hvor dele af boldbanen også er inddraget. Så man kan risikere at nedbør vil oversvømme kunstgræsbanen og sandsynligt blive udledt direkte til Utterslev Mose med forurening af Kirkemosen og de søer den er forbundet med.
Ifølge Dansk Boldspil Unions ”Råd om vedligeholdelse af 3. generations kunstgræsbaner”, vil der være behov for at supplere løbende på materialet på en kunstgræsbane. Materialeforbruget anslås til at være 3-5 tons gummigranulat pr. år! Det forsvundne gummigranulat vil derfor forventes at blive spredt til omgivelserne rundt om kunstgræsbanen både til lands og til vands. Det må ligeledes forventes, at spredning af granulat og miljøfarlige stoffer vil være skadeligt for mosens fugle- og dyreliv.
Københavns Kommune mangler generelt arealer til kunstgræsbaner. Men disse nyanlæg bør jo ikke henlægges til fredede parker og moser. Vi beboere samt brugere af området vil naturligvis følge op på dette, og har i svært ved at få øje på grundlag for at dispensere fra fredningsbestemmelserne.
(forkortet af red.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top