AnnonceFrank Jensen: – Jeg er kisteglad for reformen
mg_6597.jpg
Frank Jensen lyttede til elevernes forventninger til skolereformen. Foto: Christian Ove Carlsson.
Det var en veloplagt overborgmester, der i sidste uge deltog i et møde i EnergiCenter Voldparken om skolereformen set fra en lokal vinkel. Med til mødet var også 16 elever fra bydelens skoler

Brønshøj-Husum Lokalud­valg havde sidste tirsdag indbudt til offentligt møde om den kommende skolereform og de omkring 60 fremmødte blev budt velkommen af Hans S. Christensen fra Lokaludvalget, der fortalte om forberedelserne til mødet, der havde involveret både elever og medlemmer af skolebestyrelserne på de lo­kale skoler. Lokaludvalget har også lagt op til, at indgå som partner og støtte for skolerne i forbindelse med at skolerne som en del af skolereformen i større udstrækning skal ”åbne” sig mod det omgivende samfund.

Positive forventninger
Alle bydelens fem folkeskoler var repræsenteret på mødet og gav en kort orientering om skolernes status i forbindelse med reformen, der træder i kraft efter sommerferien. Både skolebestyrelsesmedlemmer fra Bellahøj, Brøns­høj, Husum og Korsager Skoler samt skolelederen fra Tingbjerg Skole gav udtryk for at skolerne var godt i gang med at forberede og planlægge de nye tider, samt at de havde positive forventninger til gennemførelsen af skolereformen. Det blev dog også nævnt, at politikerne skal huske at skolerne skal have de nødvendige resurser og rammer til rådighed. Det blev også sagt, at næste skoleår var starten på noget nyt i skoleverdenen, og at der ikke efter sommerferien ligger en fast og færdig model for implementeringen af skolereformen.

Også eleverne ser frem til reformen
16 elever fra de lokale folkeskoler havde inden mødet deltaget i et forløb tilrettelagt af Lokaludvalget, hvor de blev forberedt til at deltage i mødet og give udtryk for sine forventninger til, hvad skolereformen kommer til at betyde. Generelt gav også eleverne udtryk for en positiv tilgang til det, der skal ske efter sommerferien. Eleverne fremhævede blandt andet de muligheder, der ligger i øget lektiehjælp og understøttende undervisning samt at pædagogerne på en mere direkte måde skal indgå i skolens hverdag.
Eleverne var også positive for, at bevægelse i hverdagen, flere valgfag samt åbning af skolen mod det omgivende samfund giver nye spændende muligheder. Et af de få områder, der var noget betænkelighed ved, var holddeling af elever, hvor det frygtedes, at det kunne have negative sociale konsekvenser. Eleverne foreslog, at man i stedet for at holddele efter standpunkt, kenne holddele efter hvordan eleverne bedst lærte.

– Brug for kvikke hoveder og dygtige hænder
Overborgmester Frank Jensen understregede på mødet, at folkeskolen er den vigtigste offentlige institution, og han glædede sig til at skolereformen kommer til at sætte sit præg på skolens hverdag. – Vi skal have en sammenhængende skoledag, og en skole der skal give eleverne lyst til at lære, sagde Frank Jensen. Han erkendte, at den københavnske folkeskole i dag har problemer med at fastholde eleverne. I dag er det omkring 25 % af eleverne, der går privatskole. Det ser heller ikke for godt ud med karaktergennemsnittet for de københavnske elever, der ligger under landsgennemsnittet.
– Den københavnske folkeskole skal være så god, at den er det naturlige valg for mange flere. Vi skal gøre skolen endnu bedre, så eleverne bliver bedre rustet til en fremtid, hvor det i Danmark stadig er nødvendigt med kvikke hoveder og dygtige hænder, sagde Frank Jensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top