Annonce
Stor satsning på faglig og pædagogisk løft på Brønshøj Skole
BHAKVAfoto.jpg
Omkring 75 pædagoger, lærere og ledere på Brønshøj Skole skal bidrage til at det nye skoleår ikke kun handler om skolereformen – men også om en anden form for samarbejde og undervisning. Til glæde og gavn for skolens 750 elever. Foto: Kaare Vissing.
2 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden skal give medarbejderne på Brønshøj Skole baggrund for at flytte fokus fra personen (læreren) til professionen (undervisningen)

”Læringsledelse og professionsidentitet – forandringsledelse i skolen, i teamet og i læringsrummet” er den officielle titel på det flerårige udviklingsprojekt, der starter nu i samarbejde med Brønshøj Skole, professionshøjskolen Metropol og Danmarks Evalueringsinstitut. Projektet er støttet med 2 mio. kr. af A.P. Møller Fonden. Penge der primært skal anvendes til efter- og videreuddannelse af personalet.
– Vores mål er at alle børn skal lære mest muligt, og derfor vil vi allerede i år gennemføre en ændring af den måde skolen traditionelt har fordelt timer og fag på. Her har en lærer typisk varetager al undervisningen i et givent fag i en given klasse. Som noget nyt vil al undervisningen indenfor en afdeling (skolen har 3 afdelinger: 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse) blive varetaget af fagteams, hvor grupper af lærere sammen udvikler, gennemfører og evaluerer al undervisning indenfor afdelingen, siger Mikkel Wiene, der er souschef på Brønshøj Skole.

En ny lærerrolle
– Ingen lærer har altså længere alle fagtimer i en klasse, og alle lærere vil opleve at arbejde i alle klasser på den pågældende årgang. Målet er, at der inden for fagteamene udvikles læringsforløb, som kan afpasses i forhold til det enkelte barns og den enkelte klasses faglige behov, og som samtidig kan genbruges, så mest mulig lærer­res­sour­ce/­kontakttid i klasserummet bruges på elevernes individuelle læringsprogression, fortæller Mikkel Wiene.
– De forandringer af professionskulturen, som søges opnået gennem den nye fag- og timefordeling er bl.a. et skifte fra en ’privatpraktiserende’ lærerpraksis med fokus på faglig- og social udvikling i ’egen’ klasse til et professionsteam sammensat af specialistkompetencer, som samskaber læring, læringsprogression og metodeudvikling, forklarer Mikkel Wiene, og tilføjer at der også vil være tale om et identitetsskifte hos læreren fra at være generalist med alle opgaver i relation til en klasse, herunder både relationsskabelse, klasserumsledelse, læringsledelse, logistik og skole-hjemsamarbejde til specialist med fokus på at udvikle metoder, læringsformer og faglige forløb samt med mulighed for at fordele alle opgaver i relation til elevernes skolegang med afsæt i teammedlemmernes individuelle kompetencer og faglige specialer.

Også fokus på kompetent ledelse
Ledelsen på Brønshøj Skole slipper heller ikke for nye roller og ledelsesmæssige udfordringer. Ikke overraskende viser undersøgelsesresultater, at skoleledelsens aktive involvering i lærernes formelle og uformelle faglige og didaktiske udvikling udgør den vigtigste ledelsesintervention i forhold til at skabe en øget læring på børneniveau. Dette betyder bl.a., at der skal være større fokus på at ledelsen sikrer velfungerende kollegiale fællesskaber med fokus på at forbedre elevernes læringsudbytte samt at ledelsen til stadighed understøtter en kultur, hvor medarbejderne opbygger en stærk fornemmelse af kollektivt ansvar for elevernes faglige resultater og trivsel.
EF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top