AnnonceLetbane gennem Brønshøj-Husum kan stå klar i 2025
Letbane-Tingbjerg.jpg
Eksempel på udformning af letbanestation i Arkaderne i Tingbjerg. Foto: Københavns Kommune.
Ny letbane til 2,2 mia. kr. fra Nørrebro Station til Gladsaxe vil få 30 % flere til at bruge den kollektive trafik på Frederikssundsvej, der i givet fald skal gennem omfattende ændringer. – Der skal tages vidtgående hensyn til de lokale forhold, hvis planerne skal realiseres, siger Hans S. Christensen fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

En letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe er rykket et skridt nærmere. En ny undersøgelse viser, at den næsten 9 km lange letbane med 16 stationer vil få 36.000 daglige brugere, og i forbindelse med de kommende forhandlinger om Københavns budget for 2015 indgår ønsket om 6 mio. kr. til yderligere undersøgelser om projektet.
– En letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe vil binde den nye Cityring sammen med den kommende letbane langs Ring 3. Den er en vigtig brik i arbejdet med at skabe et sammenhængende net af Metro, S-tog og letbaner, der skal binde hovedstaden sammen på kryds og tværs, så flere får et godt alternativ til bilen. Det er afgørende, hvis vi skal komme trængslen i hovedstaden til livs, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

-Klare forbedringer for bylivet
Borgerrepræsentationen har netop taget en undersøgelse udarbejdet af Københavns Kommune, Metroselskabet og rådgivningsfirmaer til efterretning om den planlagte genindførelse af ”sporvogne” i København. Den nye undersøgelse anbefaler en linjeføring fra Nørrebro Station via Frederikssundsvej til Husum Torv. Herfra skal letbanen føres langs Bystævneparken og Tingbjerg og videre til Gladsaxe Trafikplads.
– Vi skal de kommende år investere massivt for at løfte de dele af København, der er koblet af udviklingen og har fået lov til at udvikle sig til udsatte bydele. Husum og Tingbjerg ligger i dag isoleret i et hjørne af byen. En letbane vil binde bydelene sammen med det øvrige København og gøre områderne meget mere attraktive, siger Morten Kabell og tilføjer, at flere storbyer i Europa de seneste år har investeret i moderne letbaner med klare forbedringer for bylivet som følge. – Det vil også blive tilfældet i København, hvor der vil være mulighed for at skabe flere nye pladser langs Frederikssundsvej. Det vil samtidig være muligt at opretholde gode forhold for cyklister og fodgængere på hele gaden, siger han.

– Der skal tages vidtgående hensyn
Planerne om en letbane gennem Brønshøj-Husum vil også blive grundigt behandlet i Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Lokaludvalgets næstformand, Hans S. Christensen, siger i en kommentar til undersøgelsen:
– På længere sigt mener jeg, at en metro er det mest rigtige bud på den fremtidige betjening med kollektiv transport, men det ser tilsyneladende ikke ud til, at det er muligt i øjeblikket at komme igennem politisk med dette synspunkt. Jeg tror, at planerne om en letbane vil blive realiseret, og jeg vil ikke afvise, at det kan give hele bydelen et løft og samtidig åbne og stimulere områderne omkring Bystævneparken og Tingbjerg. Det kræver dog, at der tages vidtgående hensyn til de lokale forhold, fx muligheder for krydsning af Frederikssundsvej, parkering på Frederikssundsvej, handelslivet og gademiljøet generelt, herunder æstetik og beplantning, siger Hans S. Christensen og tilføjer, at det i øvrigt bliver spændende at se, hvordan trafikken på Frederikssundsvej bliver påvirket af åbningen af den nye motorvej til Frederikssund. – Ændres trafikbelastningen væsentligt, kan der være behov for at revurdere de trafikale forhold på Frederikssundsvej, siger han.

Den foreslåede linjeføring er anført med rødt. En alternativ linjeføring er anført med gult. Tegning: Københavns Kommune.

Den foreslåede linjeføring er anført med rødt. En alternativ linjeføring er anført med gult. Tegning: Københavns Kommune.

1 kommentar om “Letbane gennem Brønshøj-Husum kan stå klar i 2025”

  1. Jørgen Halland siger:

    Kan du give et link til undersøgelsen ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top