AnnonceMange meninger om Vestvolden
Vestvolden-02-40-14.jpg
Foto: Kaj Bonne.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg havde i sidste uge indbudt til workshop om den kommende anlægs- og plejeplan for den fredede Vestvold, som i øjeblikket forhandles mellem Naturstyrelsen og kommunerne omkring volden, der strækker sig fra Utterslev Mose til Avedøre og er 14 km lang. Workshoppen blev afholdt på anlægget dobbelt-kaponieren på Vestvolden i Husum og havde mange […]

Brønshøj-Husum Lokaludvalg havde i sidste uge indbudt til workshop om den kommende anlægs- og plejeplan for den fredede Vestvold, som i øjeblikket forhandles mellem Naturstyrelsen og kommunerne omkring volden, der strækker sig fra Utterslev Mose til Avedøre og er 14 km lang. Workshoppen blev afholdt på anlægget dobbelt-kaponieren på Vestvolden i Husum og havde mange interesserede og vidende deltagere, der både kunne diskutere forslag til Vestvoldens fremtid og samtidig nyde den unikke natur og særprægede stemning i et noget gemt hjørne af Husum – godt suppleret af frivillige fra Rollespilsfabrikken, der bl.a. med udklædning og levende lys stod for tilberedning og servering af bålmad
Vestvolden er et forsvarsværk opført omkring 1890 som en del af Københavns Befæstning, der skulle forsvare hovedstaden mod en evt. fjendtlig styrke, der kunne tænkes at ville angribe København. Allerede i 1920 blev Vestvolden opgivet som forsvarsværk, da den tekniske udvikling med bl.a. fly havde gjort anlægget forældet.

På mødet på Vestvolden kom der rigtig mange forslag – både kreative, fantasifulde og noget mere jordbundne forslag og Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil i den kommende tid drøfte de mange forslag og indsende sine bemærkninger om den kommende anlægs- og plejeplan til de relevante myndigheder.
Blandt deltagerne i det velbesøgte arrangement på Vestvolden var Lars Nørgaard Andersen fra Brønshøj, der også var mødt som repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening.
– Der eksisterer en fredningsdeklaration, der sætter ret snævre rammer for hvilke fantasifulde tiltag, der får lov til at blive ført ud i livet, og det bliver spændende at se, hvad der materialiserer sig. Selvfølgelig skal mange interesser tilgodeses, men det skal ske med respekt for af Vestvolden i dag er et stort, sammenhængende grønt område, siger Lars Nørgaard Andersen.
– Vi mener ikke, der skal fares frem med motorsav og gøres kort proces med de mange flotte og gamle træer og buske. Udtynding på velvalgte steder og fritlægning af enkelte af de gamle fæstningsbygværker må kunne gøre det, tilføjer han.
Lars Nørgaard Andersen opfordrede de fremmødte til at huske deres valgte borgerrepræsentanter på, at natur i storbyen også kræver penge og politisk bevågenhed. – Mine erfaringer fra samarbejdet med Københavns Kommune om grønne tiltag og initiativer viser, at Borgerrepræsentationen sjældent evner at bruge penge på decideret natur i kommunen. Så er det nemmere for politikrene at åbne pungen, når det handler om kajakruter, trimredskaber, såkaldte kunstgræsbaner og asfalt fx til en cykelsti i Husum til 25 mio. kr., sluttede Lars Nørgaard Andersen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top