Annonce
Velbesøgt møde om Bellahøjen
Udgravning-ved-Bellahøj-BHA-06-14.jpg
For snart et år siden blev det gamle vandreservoir revet ned. I baggrunden højhuse på Bellahøj og til venstre vandrerhjemmet. Foto: Kaj Bonne.
Omkring 80 engagerede borgere deltog i sidste uges orienteringsmøde om forslaget til lokalplan for Bellahøjen – og der var ikke mange rosende ord

Arkitekterne Kim Vindbjerg og Louise Theisen fra Teknik- og Miljøforvaltningen gennemgik på borgermødet, der blev afholdt på Bellahøj Skole, det forslag til lokalplan, der skal give det planmæssige grundlag for, at MT Højgaard kan opføre lejligheder og rækkehuse med mellem 100 og 120 boliger. Udover en lokalplan for området, skal der også vedtages et tillæg til Kommuneplanen, så der i givet fald kan bygges op til 26 meter i højden. En repræsentant for MT Højgaard oplyste på mødet, at byggeriet sandsynligvis kan gå i gang om et år.
Forslaget til lokalplan for området, hvor der tidligere lå et vandreservoir, er i øjeblikket i offentlig høring og Kim Vindbjerg understregede på mødet at indsigelser mod lokalplanforslaget skal ske skriftligt.

Robust grøn karakter
Et skitseforslag til den nye bebyggelse på Bellahøjen bliver med tegninger præsenteret i lokalplan- materialet, og det forventes, at to tredjedele af boligerne bliver til udlejning og den sidste tredjedel bliver ejerboliger. Husene planlægges opført i op til syv etagers højde, og der etableres en parkeringskælder med plads til 80 biler med indkørsel fra Herbergvej. Husene anlægges i en spiralform omkring det højeste punkt (som også er Københavns højeste punkt), og arealet omkring bebyggelsen skal være åbent og have en robust grøn karakter.

Mange indsigelser
En stor del af de deltagende borgere tog ordet på mødet og gav udtryk for betænkeligheder og bekymringer om det forventede kommende byggeri. Der blev blandt andet gjort indsigelse mod den skyggevirkning det nye byggeri vil have på omgivelserne samt den øgede trafik til og fra området, hvor der i forvejen er en del trafik, både gennemkørende og i forbindelse med forældres kørsel til de nærliggende daginstitutioner og Rødkilde Skole. Der blev også rejst tvivl om, hvorvidt der ville blive anlagt tilstrækkeligt med parkeringspladser i den planlagte parkeringskælder. Endvidere fandt flere, at byggeriet med sine syv etager vil blive for højt i forhold til omgivelserne.

Freddy Ingvordsen 40-14

Freddy Ingvorsen. Foto: Kaj Bonne

Udmærket projekt, men…
Formanden for Byudviklingsudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Freddy Ingvorsen, deltog også i orienteringsmødet og gennemgik Lokaludvalgets behandling af forslaget til lokalplan.
– Vi har haft forslaget til høring i en indledende fase, og vi synes, at der generelt er tale om et udmærket projekt men har også fremført en række kritikpunkter, der afspejler meget af det, der er blevet sagt af borgerne på orienteringsmødet. Det drejer sig bl.a. om både trafikforholdene og højden på det foreslåede byggeri. De forhold der er bragt på bane på mødet vil indgå i Lokaludvalgets arbejde med et endeligt høringssvar, sagde Freddy Ingvorsen på mødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top