AnnonceHoldt for nar af ”Nem Affaldsservice”
Teknik- og Miljøforvaltningen gør sig store anstrengelser for at få os til at sortere vores affald: Villaer forsynes med separate beholdere til dagrenovation, papir og haveaffald; flere gange årligt omdeles brochurer med anvisning på, hvordan der skal sorteres, og på nettet ligger en kalender med datoer for de forskellige afhentninger. Det giver ekstra ulejlighed at […]

Teknik- og Miljøforvaltningen gør sig store anstrengelser for at få os til at sortere vores affald: Villaer forsynes med separate beholdere til dagrenovation, papir og haveaffald; flere gange årligt omdeles brochurer med anvisning på, hvordan der skal sorteres, og på nettet ligger en kalender med datoer for de forskellige afhentninger. Det giver ekstra ulejlighed at skulle dele sit affald op og køre til flaskecontaineren med det glas, der ikke er pant på, og vi opkræves et særskilt gebyr for genanvendelsesordningerne, men det påtager man sig gerne i bevidstheden om, at det gavner miljøet, og at papiraffaldet kan genbruges til nyt papir og haveaffaldet blive til nyttig kompostjord.
Derfor føler man sig også grundigt taget ved næsen, når de forskellige beholdere blot bliver hentet af den samme vogn og blandet sammen: I dette efterår har vi oplevet, at når haveaffald skulle hentes samme ugedag som dagrenovation, tog dagrenovationsvognen det med. En henvendelse til Københavns Affaldsservice blev besvaret med en formodning om, at beholderen så måtte være fejlsorteret. Det var der nu ikke tale om, men en enkelt fejltagelse er tilgivelig. Nu er det imidlertid sket igen, og direkte adspurgt svarede renovationsarbejderen: ”Vi hjælper hinanden”. Med andre ord: For renovationsarbejderne gælder det naturligvis bare om at få arbejdet hurtigt overstået, så de bagefter kan holde fri. Men for miljøbevidste borgere er det oprørende på den måde at blive holdt for nar.

I en kommentar siger enhedschef Jens Purup, Teknik- og Miljøforvaltningen, bl.a.:
Affaldssortering er et vigtigt fokusområde i København. Der skal ikke herske tvivl om, at de forskellige typer affald ikke bliver blandet sammen igen, når affaldet er blevet hentet – hvilket en læser af Brønshøj-Husum Avis er bekymret for.
Hvis læserbrevsskribenten har oplevet, at haveaffaldet blev blandet med dagrenovationen, så er der enten tale om en misforståelse eller et kontraktbrud. Vi kender ikke læserbrevsskribentens præcise adresse, så vi kan ikke undersøge, om der er lavet en indmelding til Teknik- og Miljøforvaltningen, og om den er lagt ind i systemet. Men det er vigtigt, at vi får besked om sådanne oplevelser, så vi straks kan følge op over for vognmanden.

1 kommentar om “Holdt for nar af ”Nem Affaldsservice””

  1. Inge Lundgaard siger:

    Hvornår får vi hentet affald på Holcks Plads 18 ?

    Er konflikten mon ved at være løst ?

    Vi har snart ikke plads til mere affald, kontaineren har været fyldt op i
    snart tre uger !!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top