AnnonceKøbenhavn bliver grønnere og smartere
Mit første år som borgmester er ovre, og jeg vil benytte lejligheden til at fremhæve nogle af vores vigtigste resultater. Hele året har vi i Enhedslisten arbejdet intenst på at forbedre forholdene for cyklister og brugere af den kollektive trafik frem for til bilister. Derfor er jeg glad for, at Teknik- og Miljøudvalget i år […]

Mit første år som borgmester er ovre, og jeg vil benytte lejligheden til at fremhæve nogle af vores vigtigste resultater. Hele året har vi i Enhedslisten arbejdet intenst på at forbedre forholdene for cyklister og brugere af den kollektive trafik frem for til bilister. Derfor er jeg glad for, at Teknik- og Miljøudvalget i år har taget beslutning om den intelligente trafikstyring, der bl.a. skal være med til at skære 10 % af rejsetiden for netop cyklister og buspassagerer.
Til glæde for mig og byens andre cyklister er desuden, at vi i årets forhandlinger om budgettet for 2015 blev enige om at afsætte 75 mio. kroner til nye og bedre cykelforbindelser. 25 mio. kr. skal bruges til at skabe bedre forbindelse mellem Tingbjerg og Husum i form af den nye, grønne supercykelsti Husumruten. Stien kommer bl.a. til at gå over en ny bro over Vestvolden. Derudover er jeg meget glad for, at vi har sikret midler til, at det kulturelle samlingspunkt Energicenter Voldparken, som ellers stod til lukning, kan fortsætte endnu et år. Kulturcenteret skal ligesom den nye grønne rute også fremover gøre området attraktivt for både nuværende og fremtidige beboere.
Til næste år skal vi på Rådhuset tage stilling til op mod 300 konkrete skybrudsprojekter. Her vil jeg prioritere de projekter, hvor vi samtidig skaber nye, grønne områder, der kan tage vandet, når der engang imellem kommer rigtig meget regn. I mit første år som borgmester har jeg hele tiden haft et mål om flere klimavenlige tiltag samt mindre forurening for øje, men det ekstreme vejr er vi nødt til at imødekomme. Derfor synes jeg, at det alt andet lige er rigtig fint, at vi kan kombinere klimatilpasning med mit mål om at skabe flere grønne områder til leg, hygge og sport.
Jeg glæder mig til at arbejde endnu et år på at gøre København grønnere, renere og mere fremkommelig. Godt nytår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top