Annonce
En velbevaret hemmelighed
Der er grund til bekymring når kundechefen og byggechefen fra administrationsselskabet KAB besvarer et læserbrev i BHA om honorarer og privatøkonomiske interesser i forbindelse med renoveringer, byggesager og helhedsplaner, på vegne af den beboervalgte organisationsbestyrelse i SAB. Det illustrerer den usunde og alt for tætte forbindelse mellem KAB og SAB. KAB kan med gennemførelse af […]

Der er grund til bekymring når kundechefen og byggechefen fra administrationsselskabet KAB besvarer et læserbrev i BHA om honorarer og privatøkonomiske interesser i forbindelse med renoveringer, byggesager og helhedsplaner, på vegne af den beboervalgte organisationsbestyrelse i SAB. Det illustrerer den usunde og alt for tætte forbindelse mellem KAB og SAB.
KAB kan med gennemførelse af en renovering og helhedsplan for Bellahøj l og ll hente store honorarer for teknisk og administrativ bistand. De to ledende boligfolk skriver, at de 33,6 mio. kr. som KAB kan beregne for teknisk og administrativ bistand i forbindelse med en eventuel renovering af Bellahøj l og ll er grebet ud af luften. Det er imidlertid de tal, der oplyses af kommunen – og i øvrigt KAB´s egne tal.

Tavshed om honorarer
Det tog 1 1/2 år at få oplysninger frem om organisationsbestyrelsens fordeling af penge på trods af, at de har pligt til at oplyse det. Først da vi henvendte os til kommunen ville SAB udlevere tallene. Det var overraskende at finde ud af at de beboervalgte i SAB´s organisationsbestyrelse, som alle troede lavede frivilligt arbejde, havde puljet penge til sig selv siden 1994.
KAB forsvarer SAB´s praksis med at fordele honorarer, og undlader at fortælle at de penge ifølge lovgivningen kunne tildeles til lokale beboere, der tager aktivt del i renoveringerne. I midten af 90´erne var der mange renoveringer. De lokale bestyrelsesmedlemmer i Bellahøj l og ll fra 90´erne var meget aktive under renoveringen. De oplyser, at de aldrig hørte om honorarudbetalinger til SAB´s organisationsbestyrelse og heller ikke selv modtog honorar.

En lind pengestrøm
Udover hvad de har modtaget siden 1994, kan bestyrelsesmedlemmerne se frem til at dele 2.1 mio. kr., hvis alle planlagte renoveringer gennemføres. Desuden fordeler de en halv mio. kr. imellem sig i årlige bestyrelseshonorarer. Det er ekstra betænkeligt, da organisationsbestyrelsen begyndte at planlægge en ny storstilet renovering til næsten 500 millioner kr. af Bellahøj l og ll – bare ti år efter at den forrige var afsluttet i november 1996. Var denne renovering virkelig så dårlig?
De 11 organisationsbestyrelsesmedlemmer påberåber sig et juridisk og økonomisk ansvar for renoveringer og byggesager, som efter deres mening berettiger dem til velfortjente honorarer. Stilles de til ansvar?
Et medlem af organisationsbestyrelsen og følgegruppen for Bellahøj l og ll, har de sidste seks år modtaget omkring en kvart million i byggesagshonorarer og bestyrelseshonorarer og har udsigt til flere penge i de kommende år. Den tidligere formand for Bellahøj l og ll, er også medlem af organisationsbestyrelsen, og han nedlagde sin formandspost, da beboerne på et afdelingsmøde ville diskutere hans rolle i renoveringen og helhedsplan. Han forhindrede at beboerne måtte se tekniske undersøgelser og rapporter, der lå til grund for den kommende renovering med den begrundelse at materialet var meget omfattende og beboerne alligevel ikke ville kunne forstå indholdet.

Fejl og mangler i regnskab
Afdelingsbestyrelsen for Bellahøj l og ll har rejst en omfattende og principiel bilagssag mod KAB i Københavns kommune. Det drejer sig om uregelmæssigheder og mangler i en del fakturaer. Derfor har afdelingsbestyrelsen ikke godkendt regnskabet for 2012 til 2013, en periode den tidligere formand var ansvarlig for. Heller ikke dette har han villet hjælpe med at udrede. Det er derfor svært at se hvordan organisationsbestyrelsen lever op til det særlige juridiske og økonomiske ansvar de påberåber sig og som giver dem ret til at modtage store honorarer. Det betænkelige er at de efter ny lov fra 2010 kan overtrumfe beboerdemokratiet og vedtage renoveringer med huslejestigninger, som er blevet forkastet af beboerne.
Der er initiativer på vej om at øge den almene boligsektors egenkontrol. Det understreges at egenkontrollen skal kunne fungere i et samspil med beboerdemokrati og det kommunale tilsyn og forbedre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, udvikle og fastholde kvaliteten af produkter og ydelser og sikre en betryggende økonomistyring. Ovenstående viser at der er grund til bekymring og plads til forbedring i boligorganisationerne.

SAB: Samvirkende Boligselskaber med 8.829 boliger i Storkøbenhavn
KAB: Københavns Almene Boligselskab – administrerer bl.a. SAB´s boliger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top