AnnonceHøj pris for nye boliger på Bellahøj
Udgravning-ved-Bellahøj-BHA-06-14.jpg
Bellahøjen med vandrerhjemmet til venstre højhuse i baggrunden og kollektivhuset til højre. Foto: Kaj Bonne.
Et kommende byggeri på Bellahøjen, den gamle vandtårnsgrund ved Degnemosen, kan få negative konsekvenser for det særlige miljø, der er i området, og den følsomme balance kan let blive forstyrret

Af John Steen Johansen, Bellahøj og Annette Aagaard, ´Tusindfryd
På vegne af bestyrelserne / foreningerne
AKB Bellahøj
AB Parkhøj
AB Solbjerg
Tusindfryd
Bellahøj l og ll, SAB

Byggeriet, som det præsenteres i lokalplansforslaget, ser mørkt, tungt og kompakt ud. Et sådant udtryk ses ikke at falde naturligt ind i de omkringliggende miljøer – tværtimod. Det vurderes ikke, at bebyggelsen vil tilføre området særlige værdier, men snarere resultere i en omfattende trafik – og miljømæssig belastning. De trafikale og miljømæssige aspekter og perspektiver i forbindelse med det tætte og høje byggeri virker ikke tilstrækkeligt og overbevisende belyst og bearbejdet, som de foreligger i det nuværende lokalplansforslag. Planerne fremstår mere som baseret på en ukuelig politisk optimisme, hvilket jo ikke er en faglig kvalitet.
Med de mange forældre og børn, der dagligt skal til og fra boliger og de mange institutioner, der er i området, må man forudse en del trafik på det i forvejen belastede vejnet.
Ikke bare personbiler, men også flyttebiler, renovation, busser til institutioner mm. ad de samme smalle tilkørsels- og adgangsveje.
Postulatet i lokalplansforslaget om, at byggeriet ligefrem ”vil øge den sociale bæredygtighed i kvarteret” forekommer meget søgt og helt udokumenteret. Det er af bygherren oplyst, at man forestiller sig, at en 1/3 af de 100-200 nye boliger skal være ejerboliger, mens 2/3 skal være lejeboliger. Med 2/3 lejeboliger vil det ikke være urealistisk at forvente yderligere kommunal anvisning til et i forvejen socialt belastet område.
Hele Bellahøj-områdets sociale belastningsproblematik og bydelens stærkt forandrede karakter gennem de sidste år, er ikke noget, der løftes ved et enkelt byggeri – tværtimod øges beboertætheden i området. Skulle man endelig følge logikken om, at flere ressourcestærke beboere og blandede boligområder medfører større social bæredygtighed, skulle man måske overveje at bygge lavere og færre boliger.

Omkostninger for miljø og mennesker 
Ved Degnemosen er der mange herlighedsværdier. Et rigt natur- og dyreliv, der vil komme til at lide under det pres, som øget trafik til og fra området, giver.
Den påtænkte dispensation, der gør, at der må bygges i 26 meters højde i stedet for 20 m., forekommer hensynsløs overfor områdets øvrige beboere og deres udsigt, institutionerne, legepladserne og børnenes trivsel samt det natur – og dyreliv, der rent faktisk er i området.
Det vurderes, at de følgevirkninger og implikationer samt de anlægsmæssige forbundne belastninger, som opførelse af en stor underjordisk parkeringskælder og byggeriet som helhed, vil have for vandspejlet i Degnemosen og LAR (lokal afledning af regnvand) samt for de omkringliggende boligejendomme og institutioner, bør undersøges, belyses og dokumenteres bedre, end det er gjort i det foreliggende projekt. Det giver anledning til at mene, at hele projektet bør overvejes på ny.
De omkringliggende boligforeninger har, udover at lave både egne og fælles skriftlige indsigelser, løbende søgt kritisk og konstruktiv dialog med Københavns kommune om byggeplanerne og konsekvenserne. I lokalplansforslaget står, at det er vurderet, at der ikke har været behov for at gennemføre en miljøvurdering af projektet.
Lige så meget de nærmeste naboer via direkte links er orienteret om høring og indsigelsesmuligheder og frist for dette i forhold til lokalplansforslaget som helhed – lige så lidt er de orienteret om, at der faktisk også var en klagemulighed over den ikke gennemførte miljøvurdering. I øvrigt var det også for sent, for det viste sig, at fristen for at klage over, at der ikke har været gennemført en miljøvurdering, var sat til 9/10-14.
Som naboer til det kommende byggeri mener vi, at der er al mulig grund til at både forløbet, konsekvenserne og perspektiverne i et sådant projekt, som der lægges op til i lokalplansforslaget, belyses og gøres fuldt transparente for alle. Derfor retter fem store boligforeninger en fælles henvendelse med opfordring til kommunen om at genoverveje hele projektet, de miljømæssige konsekvenser og beboernes muligheder for at gøre indsigelse mod planerne. Kommunen kunne imødekomme beboerne ved at udvide hørings- og klagefristerne, nu hvor vi endelig (og ikke med Kbh. Kommunes hjælp) er blevet opmærksomme, på hvilke muligheder, vi burde være blevet orienteret om i forbindelse med høring om lokalplansforslaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top