Annonce

Hvad er borgerlighed ?

Venstrefløjen har taget patent på, at det kun er dem, som udviser solidaritet med de svageste grupper i vort samfund. Det passer bare ikke. I København er det rent faktisk sådan, at det er de borgerlige partier, som i årevis

Nye muligheder for Bellahøjmarken

Bellahøjmarkens grønne område var på vej til at blive helårscampingplads med op til 4.000 m2 bygninger. Teknik- og Miljøforvaltningen udbød Bellahøjmarken, og udbudsrunden er nu afsluttet og forvaltningen har ikke modtaget noget bud.

Spejderhytte – eller ej…?

I Brønshøj-Husum Avis den 10. juni berettes om at der nu er bevilliget ½ mio. kr. til at lave en ny vej i Brønshøj. Det findes nødvendigt at forbinde den projekterede spejderhytte ved Vandtårnet med Brønshøjvej.

Bedre trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre

Heldigvis kan vi efterhånden se, at Corona-krisen langsomt slipper sit tag, og de flestes dagligdag begynder så småt at minde om en normal én af slagsen. Det er glædeligt, men for mange sårbare og ekstra udsatte borgere er dagligdagen stadig

Stop miljøborgmesteren

Enhedslistens trafik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, er gået i front, for at begrænse de seneste års altanbyggeri i hovedstaden. Det altanboom, som har givet så mange københavnere livskvalitet, skal stoppes.

Vi skal skabe tryghed i ældreplejen

Alt for mange ældre oplever desværre et for stort skifte i personalet i ældreplejen, der kommer og hjælper dem i deres hjem. Det skaber utryghed og forvirring blandt de ældre, der kan opleve det som en ‘banegård’.

Top